Dnes je dalším příkladem toho, že bychom měli být velmi opatrní, když pomáháme druhým.

O prázdninách je v ulicích více žebráků než obvykle. Myslí si, že v tuto chvíli jim lidé neodmítnou pomoci. Někteří z nich to samozřejmě potřebují, ale jiní ne.

Kdyby tato žena věděla, že ji zaznamenávají, pravděpodobně by jednala jinak. Seděla na chodníku a prosila o peníze. Lidé jí evidentně chtěli pomoci a přispěli dary. Byli i tací, kteří pro ni nakupovali. To, co s nimi udělala o něco později, je nemyslitelné.

Není známo, zda je žena skutečně chudá a zda skutečně potřebovala peníze. Tato nahrávka však dává podnět k zamyšlení …

Pokračování na další straně