Snubní prsten se nosí na čtvrtém prstu. Víte proč tomu tak je? Příhodně a přesvědčivě to vysvětluje čínská legenda.

Palec představuje rodiče. Ukazováček představuje sourozence. Prostředníček představuje tebe. Prsteníček (čtvrtý prst) představuje vašeho partnera. Malíček představuje děti.

Proč se snubní prsten nosí na čtvrtém prstu? Odpověď vám dá tento zajímavý experiment.

Dejte ruce k sobě, dlaň na dlaň , pak spojte prostřední, jak je znázorněno na obrázku:

Z

Pokračování na další straě