Cizí majetek může být nebezpečný. V minulosti vědci vysvětlovali negativní účinky těchto předmětů autohypnózou nebo tím, že na nich ulpí bakterie či viry, které se dostanou do těla nového majitele. Jiná vysvětlení byla považována za nejisté triky, dokud věda nebyla konečně vybavena poznatky z oblasti kvantové fyziky.

Oblečení a jiné předměty patřící nemocným nebo zemřelým nesou informace o svém majiteli. Tyto informace závisí na různých faktorech, včetně psychické obranyschopnosti, imunity a emocionální odezvy majitele, které určují, jaké škody mohou svému novému majiteli způsobit.

Ve spisech Vladimira Dahla a Ivana Sacharova je popsáno mnoho rituálů souvisejících s oděvy a předměty patřícími těžce nemocným a zemřelým. Aby příbuzní odstranili nemoci, pohromy a „prokletí“ spojené s nemocnými nebo mrtvými, nechávali všechny věci dotyčného na křižovatce cest. Pokud se kolemjdoucí zastavili, aby je vyzvedli, odnesli si všechny nemoci a neštěstí s sebou.

Pokračování na další straně