7) Přijde čas, kdy ptáci (ptáci) bez duší a koně bez duší (budou spatřeni). Tito zničí lidi a budou ztraceni…

8) Nebudeš mít koně. Koně se odtud ztratí. Z Tzoumerky zase chytíte kvásek. (Ve zprávách se nedávno objevilo, že v Tzoumerce a Pindosu byli nalezeni divocí koně. Přemnožili je opuštění koně).

9) Čím více se svět odvrací od Boha, tím více špatných věcí se bude dít.

10) Uvidíte kočár na pláni bez koní běžících rychleji než zajíc.

11) Uvidíte 40 koní přivázaných na hůl.

12) Budou se vidět a mluvit, zatímco vzdálenost bude daleko, nespočet, ale budou mluvit, jako by byli blízko.

13) Celá dunia se spojí nití a promluví.

14) Podívej se na lesy, 3x jim požehnej a řekni: »Požehnané lesy, zachrání mnoho duší…
15) Lidé prořídnou a ty budeš celé dny běhat hledat kněze, aby ti požehnal.

16) Znovu porazte nepřítele. Svět bude osvobozen.

17) Zloději budou v horách chybět, ale jednou v poledne přijdou oblečení a v hábitech, aby tě okradli.

18) Nepřítel znovu přijde. Pohřbte to jemně. Bude pronásledován třemi velmocemi. Když uteče, bude tak divoký, že i když před sebou najde kočku, zabije ji.

Zdroj.esoteric

1
2