Vždy jsem hluboce respektoval personál pečovatelského domu. Koneckonců, den za dnem se starají o naše matky, otce nebo prarodiče. Proto si za svou práci určitě zaslouží velkou pochvalu!

Šíleně mě ale rozčilují lidé, kteří svým nevhodným chováním hanobí toto čestné povolání. Místo toho, aby svědomitě plnili své povinnosti a pomáhali slabým a nemocným, zacházejí se svými svěřenci tak, jak si sami přejí.

V poslední době byl zjištěn další případ týrání starších, který vyvolal pobouření po celém světě.

89letý otec Salima Yuna utrpěl mozkovou mrtvici, při které byla jedna strana jeho těla ochrnutá a přinucena k invalidnímu vozíku. Protože muž potřeboval neustálou péči, byl umístěn do pečovatelského domu v Livonii v Michiganu.

Salim a jeho příbuzní však brzy tušili, že ve zdech specializované instituce se dějí nepřijatelné věci.

89letý muž si začal stěžovat dětem, že s ním zaměstnanci zacházeli špatně. Když však Salim spolu s dalšími příbuznými požádal zaměstnance pečovatelského domu Autumnwood of Livonia, kde byl starší muž, o vysvětlení, ujistili se, že z jejich strany nedošlo k žádnému porušení.

Nakonec si Salim začal na otcově hlavě všímat modřiny a vředy, které ho přinutily převzít kontrolu nad případem a nainstalovat do oddělení skrytou kameru.

„Rozhodli jsme se umístit budík se skrytou kamerou na stůl vedle postele.“ Po několika dnech … jsem viděl jen děsivé záběry.

Pokračování na další straně

1
2