V prosinci 1900 se na stránkách ženského časopisu „Ladies Home Journal“ objevil článek JE Watkinse s názvem „Co se může stát v příštích 100 letech.“ Autor na začátku zdůraznil, že jím prezentované vize „se mohou zdát zvláštní, téměř nemožné“, ale mnohé z nich se osvědčily. Watkins tvrdil, že konzultoval „nejučenější a nejkonzervativnější mozky v Americe“.Požádal jsem nejmoudřejší a nejpozornější lidi v našich nejlepších vědeckých institucích, aby každý z nich za mě předvídal, co si myslí, že se bude v jeho oblasti výzkumu dělat do roku 2001, napsal americký inženýr. 

Po nakreslení těchto názorů předložil čtenářům řešení, která – podle jeho názoru – mají velkou šanci se v budoucnu objevit. Jednalo se o vědecké předpovědi, které podporovaly dřívější Watkinsovy předpoklady. Pozoruhodná je například vize připomínající popis digitální fotografie.

Fotografie budou zaslány telegraficky na libovolnou vzdálenost. Pokud za 100 let dojde v Číně k bitvě, o hodinu později budou v novinách zveřejněny záběry nejvýraznějších událostí. I dnes se fotografie přenášejí na krátké vzdálenosti. Fotografie budou odrážet všechny barvy přírody, napsal Watkins.

Jak poznamenal Jeff Nilsson z „Saturday Evening Post“, citovaného Polskou tiskovou agenturou, ve Watkinsově době byla barevná fotografie pouze ve fázi experimentu. Na druhou stranu by se fotka z Číny mohla dostat na Západ nejdříve po týdnu. Další předpověď amerického inženýra, která se naplnila, byl vznik mobilních telefonů. Watkins napsal, že „oběh bezdrátových telefonů a telegrafů pokryje svět“. Tvrdil, že v budoucnu bude snadné volat z USA do Číny.

Pokračování na další straně