Mladí lidé při vstupu do manželství přísahají, že se za žádných okolností nerozcházejí a vždy se navzájem podporují.

Ale v moderním světě se rodiny často rozpadají kvůli hádkám a křivdám. A to vše proto, že jim chybí mírnost a nebeská ochrana!

Pokud čtete zázračnou modlitbu „Nejsvětější Paní“ po dobu 40 dní v řadě, posílí vás to nejen duchovně, ale také pomůže vyřešit mnoho rodinných problémů, jako například:

  • hádky a nedorozumění mezi manželi;
  • rozdělení rodiny;
  • nedostatek lásky a harmonie;
  • duševní choroby.

Pokračování na další straně