Prarodičové mají významný vliv na náš vývoj, růst a vnímání světa. Během našeho dětství pro nás byli neocenitelní a měli bychom dát stejnou příležitost i našim vlastním potomkům. Tento vztah může přinést nádherné plody, což potvrzují vědci, kteří pečlivě zkoumají interakce mezi prarodiči a vnoučaty. Jaké jsou jejich závěry?

Odborníci potvrdili, že děti, které navštěvují své prarodiče, prožívají lepší vztahy s dospělými a mají hlubší úctu k seniorům. Toto propojení zvyšuje povědomí dětí o lásce, úctě a blízkosti. Kromě toho se mohou dozvědět mnoho o tradičním životním stylu a zkušenostech svých předků. Rodinné příběhy jsou velmi důležité, avšak mnoho dětí se s nimi nesetkává.

Mnoho rodičů se obává, že smrt prarodiče bude mít negativní dopad na jejich děti. Ve skutečnosti si však většina dětí pamatuje jen hezké chvíle a vzpomínky, které s prarodiči prožily. Věřte tomu nebo ne, prarodiče budou vždy součástí vašeho života, i když už nejsou na tomto světě. Budou i nadále žít ve vašem srdci a vy na ně budete i nadále vzpomínat. Stejně tak na ně budou vzpomínat vaše děti.

Pokračování na další straně