Přesně tohle nás přesně čeká! Už nám moc času nezbývá, pojďme to dobře využít!

Opět máme konec světa kolem krku, alespoň to tvrdí věřící spiknutí!

5. října 2021 bude začátek konce světa, pak přijde Rozkoš! Uchvácením myslíme, když se Ježíš Kristus vrací, aby vzal církev (věřící v Krista) ze země. Věřící, kteří do té doby zemřeli, budou vzkříšeni a setkají se s Pánem ve vzduchu se živými věřícími. To vše se stane během mrknutí oka.

Podle nově povzneseného proroctví vytržení začne příchodem ženy, která nosí v šatech Slunce, pod nohama má Měsíc a ona korunu z 12 hvězd. Věřící říkají, že proroctví se splní doslova, a Bible také psala o druhém Ježíšově příchodu (Jan 14: 1-3).

Pokračování na další straně