Ale pokud uvažujeme o obrácení v přeneseném smyslu, pak „druhý příchod“ může znamenat jakousi „druhou část“ Bible. Je docela možné, že toto je hlavní bod. Zdá se, že Ježíš říká: Ctěte nadále přikázání, neposkvrňujte slovo Boží. A ti, kteří vedou daleko od spravedlivého životního stylu, budou potrestáni a zbaveni možnosti vstoupit do ráje.
Ale jde o to, že Ježíš přesně o tom nemluví! Hovoří o konci světa, Apokalypse – a toto je jediná pravdivá verze! Apokalypsou Písmo končí. Ale je tu i pozitivní moment: odplata přichází spolu s Kristovým návratem. Potrestá viníky a ochrání lidské duše před špínou a hnilobou.

Když tedy Ježíš říká „vejdete branou“, vůbec nemyslí nebe. A právě ten „nový svět“, kterého lidstvo nemůže žádným způsobem dosáhnout, je světem bez války, krve, bolesti, nepřátelství, vlastních zájmů, závisti, hříchů a zla. To je ta přízračná říše světla, kterou lze vidět pouze ve snech – ale o kterou každý podvědomě usiluje.
Popis Apokalypsy na poslední stránce Bible však může hříšníky varovat i před tím, co se stane, když nebudou dbát hlasu rozumu a Božího slova, nepřestanou na této zemi páchat excesy.

Buďme lidští a křesťanští. Jinak nás Temnota pohltí celé a úplně. Nedovolte démonům poskvrnit vaše svědomí a duši. Nepodléhejte hlasům, které se vás snaží svést z cesty. Pravda je jen jedna – a ta je obsažena v Písmu svatém. Pamatujte si toto. Druhý příchod Ježíše Krista jistě srazí na kolena všechny hříšné a vzpurné. A nám, našim spravedlivým dětem, bude dán dlouho očekávaný mír.

Zdroj:yandex