Podle numerologie je důležitá především poslední číslice v roce narození.

Podle starověkého čínského kalendáře v každém okamžiku zemi dominuje jeden z pěti hlavních prvků: dřevo, oheň, země, vzduch a voda. Tyto prvky mají silný vliv nejen na povahu, ale i na charakter člověka, určují duševní sílu, návyky, ambice. Prvky určují důležité okamžiky v osudu člověka a poslední číslice v roce narození je spojena s určitým prvkem.

Níže najděte poslední číslici svého roku narození a přečtěte si, co znamená:

Element Země – Poslední číslice roku narození je 8 nebo 9

Lidé s elementem země jsou spolehliví a trpěliví. Síla země jim dává zodpovědnost ve vztahu k blízkým, mají mnoho ambicí, ale zároveň jsou idealisté. Problémy řeší na etapy se střízlivou hlavou, mají dobře vyvinutou intuici. Mají dobře vyvinuté morální hodnoty. Etika a disciplína jsou jejich silné stránky. Také vědí, jak rozumně využívat vlastní zdroje. Mají fantastický vztah k penězům, jsou schopni vidět mnoho věcí ze svého úhlu pohledu.

Mají silné emoce, ale chybí vám trocha dobrodružnosti. Chtějí mít vše pod kontrolou a často se řídí pouze svým vlastním blahobytem a zájmy. Nejvíce se v životě bojí neznámého. Element Země je spojen s trávicí soustavou, zejména se slezinou a žaludkem.

Element ohně – Poslední číslice roku narození je 6 nebo 7

Lidé s elementem ohně neustále hledají dobrodružství a nikdy neodmítají prozkoumat něco nového. Jsou to velmi aktivní, energičtí jedinci s vynikajícími vůdčími schopnostmi. Rádi soutěží a vyhrávají Ohniví lidé jsou atraktivní, nesnesou samotu, raději jsou obklopeni lidmi a jsou neustále v pohybu. Navíc jsou na své blízké extrémně lpí. Jsou chytří, přátelští, rozhodní a výkonní.

Nevýhodou těchto lidí je jejich agresivita a přílišná touha dosáhnout cíle jakýmikoli prostředky, navíc jsou příliš emotivní a trpí nedostatkem trpělivosti. Mohou být příliš ambiciózní. Oheň je jih, představuje letní období, barva je ohnivě červená a je spojena s kardiovaskulárním systémem a srdcem. Takovým lidem se doporučuje vyhýbat se vysokým teplotám a ovládat své emoce.

Element Wood – Poslední číslice roku narození je 4 nebo 5

Tito lidé jsou velmi velkorysí a drží se svých zásad, pokud jde o etické chování, rádi zkoumají svět a analyzují informace. Vyznačují se také vzácnou silou přesvědčování. Dokážou žít asketicky a jsou často kreativní, což se projevuje ve všem, co dělají. Jsou pilní, mají tendenci být neustále zaneprázdněni, protože práci považují za nejlepší využití své energie.

Sebevědomí je v tomto živlu jednou z nejlepších vlastností lidí. Jsou to věrní přátelé a nikdy se nechovají sobecky. Vynikají v týmové práci a jsou velmi soucitní k ostatním lidem. Dělají tu chybu, že na sebe berou více úkolů, než mohou zvládnout. Prvek dřeva je jaro. Spojení se žlučníkem a játry.

Pokračování na další straně