V době narození dítěte jsou rodiče obvykle rozděleni do 2 skupin –  ta první se snaží dítě naučit spát o samotě ihned po narození, jiní s nimi sdílejí ložnici i několik let.

Někteří rodiče se také zajímají o praktickou stránku věci-zkrátka mají malý byt a není zde prostor pro dětský pokoj.

Z průzkumu pro ČMSS vyplývá, že o větším bytu kvůli dětem uvažuje až 30 % rodin. Jak by ale tuto situaci měli řešit rodiče, kteří daný problém nemají a pouze tápou v tom, která varianta je pro dítě vhodnější?

Mnoho rodičů však nemyslí že dělají velkou chybu, když v noci ukládají své děti do ložnice. Děti se chtějí cítit bezpečně, takže tento jev není vůbec divný.

Pokračování na další straně