Číslo 17

Moudrost a logika často vítězí nad emocemi. Není náhoda, že lidé narození na „šťastnou“ sedmičku jsou vždy šťastní. Rádi čtou, jsou vždy připraveni učit se novým věcem a svůj život spojují s intelektuálními aktivitami. Mají velký potenciál v oblasti vědy a vynálezů. Milují samotu a jsou perfekcionisté. Negativními rysy jsou tajnůstkářství, vášeň pro diskuse, cynismus, sklon k izolaci, tvrdohlavost a podrážděnost.

Číslo 26

Žádná jiná postava nemá tak silnou energii. Od dětství si volí vlastní cestu vnitřního rozvoje a soucitu. Materiální hodnoty jsou pro ně až na posledním místě a nade vše si cení své duše. Takoví lidé chápou sílu slov, a proto pečlivě zkoumají vše, co říkají, a nikdy nedávají prázdné rady nebo návrhy. Je opravdu cenné pozorně naslouchat jejich názorům. Jejich vnitřní hlas a intuice jsou posíleny a vedou je po celý život.