Ukázalo se, že lidé náchylnější k hořkým chutím, jako je chuť ginu a toniku, mají větší sklony k psychopatii, narcismu a sadismu. Vědci zatím nebyli schopni tuto souvislost vysvětlit, ale někteří tvrdí, že to souvisí s riskováním.

Totiž hořké chutě jsou většinou spojovány s jedovatým jídlem a „špatná“ chuť by nás měla od konzumace takových jídel odradit.