Toto umění se používá k posouzení charakteru člověka.

Chiromantie neboli čtení z ruky je starověké umění, které vzniklo dávno v Indii. Předpokládá se, že pochází z hinduistické astrologie a později se rozšířil na další kontinenty. Toto umění se používá k posouzení charakteru člověka.

Zdravotní linka

První linie zápěstí je nejdůležitější a nachází se nejblíže dlani. Pokud je tato linie jasná nebo hluboká, bez přerušení, mezer nebo okovů, znamená to, že vaše zdraví je dobré.

Linie bohatství

Druhá společná linie se používá k měření jednotlivce a jeho očekávání bohatství, pohodlí, prosperity a štěstí. V ideálním případě by to měla být přímka bez přestávek, a pokud je velmi definovaná, jsou v budoucnu dobré šance na luxus a bohatství.

Úspěšná linie

Přestože většina lidí má dvě linie, ne každý má to štěstí, že má třetí. Tato linie odkazuje na kariéru, úspěch a slávu. Pokud je čára silná a dlouhá, pak to naznačuje velké věci, které se ve vašem životě stanou, a pravděpodobně máte silný vliv na ostatní lidi ve vašem životě, doma i v práci. Jste člověk, na kterého lidé nemohou zapomenout.

Síla

Tato řada je nejvzácnější ze všech a málokdo ji má. Pokud ho máte, znamená to, že budete mít dlouhý život. Vede souběžně s třetí linií a doplňuje ji, což vaši slávu a vliv na ostatní ještě umocní. To také naznačuje silnou sociální přítomnost a možnost mít v budoucnu mnoho potomků.

Pokračování na další straně