V malé vesnici v Bosně a Hercegovině žije 80letá žena, která si užívá důchodového věku, ale má zvláštního koníčka. Lékařská služba, kterou poskytuje ústy místním obyvatelům, je téměř neuvěřitelná.

Tato teta v důchodu tvrdí, že umí léčit jazykem. Ti, kteří se k tomu uchýlí, sedí na židli a opřou se. Stará žena si pak vypláchne ústa trochou alkoholu, aby je sterilizovala, a pak se pustí do práce.

Jeho specialitou je používat jazyk k odstraňování cizích těles v oku, jako jsou malé úlomky, jako jsou piliny, střepy skla nebo úlomky kovu.

Pokračování na další straně