Carlu Smithovi bylo pouhých 12 let, když se v roce 1947 utopil na školním výletě do Jižního Walesu. Posledních 70 let každý rok někdo zanechával na hrobě zesnulého chlapce květiny a básně a rodina se vždy zajímala, kdo to byl. Ale tajemství bylo odhaleno v roce 2020.

Bylo zjištěno, že to byl Ronald Seymour-Westborough, kdo byl v době jeho smrti.

Ronald je však zodpovědný pouze za květiny, nikoli však básně, které někdo pravidelně zanechává na hrobě Carla Smithe. Jeho sestra Anna řekla, že je zázrak, že objevil Seymour-Westborough po tolika letech. S Karlem byli nejlepšími přáteli ve skautech a noc předtím, než Karl tragicky zemřel, sdíleli stan.

Pokračování na další straně