Proroctví předpovídá sedm válek

Pak se do každé z válek zapojí další a další státy, a tak válka zasáhne stále více částí zeměkoule. Mezi válkami bude období míru. Lidé ze zemí zapojených do války se budou modlit k Bohu o pomoc, ale jejich modlitby nebudou vyslyšeny.

– Obyvatelstvo zemí, které se války neúčastní, nepochopí neštěstí svých sousedů, ale bude naopak usilovat o válku a zkázu, aby se pomstila svým nepřátelům. Nakonec válka ovládne celý svět. Všude bude vládnout hlad, devastace, nehody, nepokoje, loupeže a nemoci. Řecko podřídí svou armádu nadcházejícímu zvolenému císaři. Rusko utrpí další provokaci – útok Gruzie, a tentokrát Gruzii zcela zničí. Bohužel ztráty gruzínského civilního obyvatelstva budou děsivé. Zatímco Rusové válčí v Gruzii, začnou Američany povzbuzovaní Ukrajinci také sprostě provokovat Rusko – prohlásil stařík v roce 2007 a dodal:

– Rusové velmi rychle porazí Ukrajince (přesněji málokdo bude souhlasit s tím, že půjde s Rusy do války) a budou vítáni obyvatelstvem ukrajinských měst. Poprvé se nad Ukrajinou a Černým mořem odehrají letecké bitvy mezi Rusy a Američany a Rusové nezpochybnitelně zvítězí.

Prorok také řekl, že v Turecku začne diktatura a že Kurdové povstanou ve vzpouře a že bude následovat světová ekonomická krize…

Vláda v Řecku za pár týdnů padne a my půjdeme k volbám. Pak na nás zaútočí junta, která vládne v Turecku. Když se tyto události stanou, pamatujte na dvě věci: nikdy nezrazujte a nikdy se nezříkejte Krista a vlasti.

Černé moře se po dobytí Turecka stane ruským jezerem, tvrdí proroctví a říká, že Turci jako první pocítí tajné ruské zbraně. Píše, že v nějakém období Rusové dobyjí Finsko, Švédsko a Norsko. – Stane se tak proto, že ačkoli tyto země formálně podporují neutralitu, první vážná rána bude zasazena na jejich území v Rusku, jejíž obětí bude civilní obyvatelstvo.

– Poté Rusové vstoupí do Polska, České republiky, Slovenska, Rumunska a Moldavska. Obyvatelstvo pravoslavných balkánských zemí uzavřou spojenectví s Ruskem. Budou to Srbové a Rumuni, ale ne Bulhaři. Poté se Rusové přesunou na jih, aby pomohli svým spojencům – Arabům, zejména Íráncům – ve válce s Američany.

Do té doby, po urputných bojích, psala média s odkazem na „Přicházející katastrofy“, Američané ovládnou celé pobřeží Íránu, ale do hlubin země se jim nepodaří proniknout, protože Peršané se budou zoufale bránit:

– Rusové přejdou celou Persii a porazí americko-NATO jednotky. Poté napadne Irák, Sýrii, Jordánsko, Libanon, Kuvajt a nakonec Izrael. Tehdy se USA a Izrael poprvé pokusí použít jaderné zbraně, ale Rusové je zneškodní. To způsobí přerušení energie a komunikace po celém světě. Poté Rusové vstoupí do Egypta a obsadí Suezský průplav. Při ofenzivě na Blízkém východě projdou ruská vojska Řeckem, ale Řecku nezpůsobí sebemenší škody.

Tato schopnost rychle přesouvat jednotky na velké vzdálenosti, co do počtu, bude pro Rusy významnou výhodou, řekl mnich z hory Athos a vysvětlil:

– To bude možné díky letadlům nové, neznámé konstrukce, které vypadají jako létající talíře. Poté Rusové vstoupí na Balkán, aby pomohli Srbům proti „NATO“, které na ně útočí, a také proti muslimským a katolickým balkánským státům, a zvítězí.

Rusové budou zlomeni a nuceni rozdělit své síly pouze jednou věcí – zradou Číňanů. Přestože Čína bude zpočátku na straně Ruska, po nějaké době svedena největším úplatkem v dějinách – mocí nad celou Sibiří, Číňané stáhnou svá vojska, a co je ještě horší, umožní spojeneckým jednotkám zaútočit na Rusy. údajné proroctví.

Zdroj:espreso