Co můžete dělat 11. listopadu? Důležité značky a zákazy, které vás ochrání před nemocemi a potížemi.

11. listopadu církev uctívá památku Theodora Studita. Byl synem úředníka a dostalo se mu dobrého vzdělání. Jeho strýc byl opatem kláštera a Theodore pod jeho vlivem složil mnišské sliby. Jeho mladá manželka Anna také složila mnišské sliby. Později se Theodore stal opatem, odsoudil neřesti panovníků a bránil svatyně.

Postavil se proti nezákonnému rozvodu a novému sňatku císaře Konstantina VI. Za to byl dlouhou dobu mučen a vyhoštěn do Soluně. Po smrti císaře se Theodor vrátil a přestěhoval se se svými žáky do studitského kláštera, který se stal centrem mnišského života a kultu.

Co můžete dělat 11. listopadu

  • V tento den musíte vařit boršč. Předkové věřili, že když ji budete jíst horkou, přečkáte zimu v teple.
  • V tento den musíte vyhodit veškeré nádobí, které má praskliny. To přinese štěstí v blízké budoucnosti.
  • V tento den je třeba se modlit. Měli byste požádat světce o ochranu před požáry a také o pomoc při onemocněních žaludku a dýchacího ústrojí.

Pokračování na další straně