Svatba je nejdůležitější den ve vašem životě. Je to pečeť lásky a vstupu do nového způsobu života. V některých zemích se bohužel stále dějí děsivé události.

V Jemenu se konal svatební obřad, ve kterém měla nevěsta 8 let a ženichovi 40 … Během svatební noci zemřela „nevěsta“ na vnitřní krvácení poté, co byla znásilněna manželem.

Tato praxe je v této zemi velmi běžná. Statistiky od roku 2015 ukazují, že více než 25% žen, které tam žijí, se vdalo před patnácti lety.

Z tohoto důvodu mnoho organizací bojujících za práva dětí a lidských práv požaduje, aby byla od této tradice upuštěno a aby bylo zastaveno takové barbarské chování vůči malým dívkám.

Pokračování na další straně

1
2