OKNO ČÍSLO DVĚ:

Vy, kteří jste si vybrali druhé okno, chcete světlé dny plné krásných a radostných událostí. Až dosud byly vaše dny plné jednotvárnosti a nudy. Chcete radikální změnu. Plánujete, co a jak udělat, a podnikáte nové kroky podle své vlastní vůle a přání, nikoli podle vůle někoho jiného.

Berete svůj život do vlastních rukou! Letos si chcete odpočinout a užít si léto. Začátek podzimu strávíte hledáním spřízněné duše, se kterou chcete vést vážný společný život v domě, který jste si vyhradili pro sebe. Vaši přátelé již mají rodiny, což je varování, že na ně nemáte čas. A nyní je čas se usadit.

OKNO ČÍSLO TŘI:

Měli jste mnoho problémů a prošli jste těžkými, zdrcujícími a bolestnými chvílemi.

Vaše cesta k dobrým věcem vedla přes trní. Váš neúnavný boj za lepší zítřek byl obtížný, ale plodný.

Proto jste dnes úspěšní a mnoho lidí vám závidí. Ale jak vám závidí, tak vás ostatní obdivují.

V moři protivenství, v moři špatných a nevyhnutelných událostí, v životě vítězí jen silní.

Život nám přináší jak to krásné, tak to ošklivé, a je na nás, abychom to překonali.

Vy osobně jste zvítězili.

Máte plné právo být hrdí a je mnoho lidí, kteří před vámi smeknou klobouk, protože vědí, jaké těžkosti jste překonali.