Bezohlednost tohoto řidiče zachytila kamera řidiče. Jezdec projel plnou rychlostí a vůbec ho nezajímalo, že se kůň splašil. Na záběrech je vidět jezdce na koni jedoucího podél silnice.

V jednu chvíli se objeví auto, ale řidič se o koně nestará. Bezohledně projíždí kolem a podaří se mu vyděsit všechny koně, včetně těch, kteří normálně na provoz nereagují.

Jednání řidiče je skutečně neopatrné. To však neznamená, že je úmyslné. Jak upozorňuje zkušená řidička Anna Svenssonová, mnoho řidičů si neuvědomuje, že se to může stát. Anna zveřejnila záběry z kamery, kterou v době incidentu používala, aby zvýšila informovanost. Podle ní je důležité, aby řidiči projíždějící kolem koní trochu zpomalili a uvědomili si, že zvířata mohou být vyděšená.

Na videu níže jsou zachyceni čtyři jezdci na koních, kteří jdou po krajnici. První vozidlo přijíždějící zezadu zpomalí a klidně projede kolem koně, aniž by ten zareagoval, zatímco druhý řidič zvolí zcela jiný přístup. Blíží se ke koni z opačné strany, ale nebrzdí. Předjíždí je tak vysokou rychlostí, že se všichni čtyři koně leknou.

Pokračování na další straně