Vše, co se v našem světě děje, má svůj důvod. Z pohledu alchymie, okultismu a numerologie není datum vašeho narození náhodným souborem čísel. Souvisí s magickým darem, který jste dostali, když jste přišli na tento svět. Není podstatné, zda tomu věříte, nebo ne. I když jste se nikdy nepokusili toto datum vypočítat, váš dar je vždy s vámi. Ano, bylo by velkou nespravedlností se o něm více nedozvědět. Ve skutečnosti právě v tom spočívá vaše síla. Chcete-li tedy vypočítat svůj magický dar, musíte sečíst všechna svá data narození.

Pokud jste se například narodili 1. srpna 1978, výpočet bude následující:

1 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 34 = 3 + 4 = 7.

Jak brzy uvidíte, konečné číslo je velmi důležité.

1. Kouzlo

Pokud jste výsledkem výpočtu dostali číslo „1“, vězte, že toto číslo symbolizuje stvoření.

Předpokládá se, že pod tímto číslem se rodí lidé s nejsilnějšími magickými schopnostmi. Mají klíč v říši magie.

A takoví lidé mají neuvěřitelnou vůli. Ale musíme vás varovat: nesnažte se manipulovat nebo používat svůj dar k ovládání všech kolem vás.

Váš dar: Velká vůle a odvaha

2. Empatie

Jste velmi citliví na energii, která nás obklopuje. Mnohem víc než ostatní lidé. Proto už od raného dětství víte, jak cítit a rozumět druhým lidem. Víte, jak se vcítit.

Váš kouzelný dar je ve vašem srdci, ať se vám to líbí nebo ne. A také – ve „třetím oku“.

Tento dar můžete použít ke zmírnění bolesti ostatních. Také – rychle obnovit energii, když jste „uzemnění“ a navázat kontakt s přírodou.

Váš dar: Sny a intuice

3. Měsíc se třemi tvářemi

Toto číslo symbolizuje tři fáze Měsíce. Jste „nástrojem a vozidlem“ Trojjediné bohyně. O této Bohyni píše v pojednání „Bílá bohyně“ anglického spisovatele Roberta Gravese. Podle Gravese je Trojjediná bohyně (nazval ji „Bílá bohyně zrození, lásky a smrti“) oslavována ve formách „panna“, „matka“ a „stařena“ a odpovídá třem fázím ženského život a tři fáze Měsíce: mladý, úplný a ubývající.

Proto je ve vás současně přítomna jak síla stvoření, tak síla ničení. Lidé často říkají: „Dávej si pozor na to, co si přeješ.“ Tak vězte – jde o vás. Faktem je, že všechny vaše myšlenky a přání lze snadno převést do reality.

Váš dar: Stvoření a zničení

4. Elementalista

Číslo čtyři symbolizuje 4 živly naší Země: oheň, vodu, vzduch a zemi. Vaše podstata je v dokonalé rovnováze se všemi těmito 4 prvky, takže jste velmi racionální a inteligentní.

Protože neustále kreslíte symboly těchto prvků, je velmi obtížné na vás uvalit kletbu. Jde o to, že oheň, voda, země a vzduch kolem sebe vytvářejí jakési magické pole, které odpuzuje veškerou negativitu.

Váš dárek: Elementární magie

5. Spiritualista

Číslo „5“ symbolizuje pátý element – ​​Ducha (Ether, jak se tomu říkalo ve starořecké magii). Lidé narození pod tímto číslem jsou v neustálém kontaktu s duchovním královstvím. Mohu snadno přivolat síly z jiného světa a komunikovat s nimi.

Proto mohou být takoví lidé vynikajícími spiritisty. Vždyť je řídí „pátý element“ – Duch!

Váš dar: Duchovní kontakt a věčná magie

Pokračování na další straně