Na TikTok se stala virální nová technika k dosažení vašich cílů. Takzvaný syndrom šťastné dívky může znít jako stav, ve kterém by se většina lidí chtěla nacházet, ale psychologie za ním je přinejlepším nejistá a přinejhorším zavádějící. Chcete-li být „šťastnou dívkou“, musíte přitahovat hojnost.

V jednom videu TikTok uživatel opakuje afirmaci: „Vše, co chci a potřebuji, je na cestě ke mně.“ Jsem otevřený přijímat.

Tento trend se neomezuje pouze na TikTok, využívají jej i uživatelé Instagramu. „Jsem mocný a ovládám svou realitu; Přitahuji vše dobré do tohoto vesmíru; Jsem ve stavu věčného štěstí“, jsou některé z afirmací pro přitahování štěstí.

Pokračování na další straně