Hrubé, co přijde!

Téměř každý slyšel o Nostradamových slavných předpovědích. A teď, když se rychle blíží konec roku, se již začala zmiňovat Nostradamova proroctví pro rok 2022. Rozluštili to, co předpovídáte příští rok, čekají nás velmi drsné věci!

Příští rok budeme mít věci, které podrobí jednotlivce a národy zkoušce.

V roce 2021 se stala pěkná řada věcí, které Nostradamus předpověděl. Začalo se odvíjet několik globálních kataklyzmat a my jsme viděli bouřkové mraky hromadící se nad Zemí.

Očekává se však, že velká bouře, splnění kataklyzmat, proběhne až v roce 2022.

Pokud máte pravdu, dojde k výraznějším událostem, které promění celý svět v životy obyvatel planety.

Je to velmi těžké období plné válek a obrovských katastrof.

Podle Nostradama bude v roce 2022 mrtvý vzkříšen. To, jak mnozí říkají, bude nutné brát doslova a bude se muset bát blížící se apokalypsy zombie nebo nějaké epidemie vztekliny.

Jiní se naopak snaží interpretovat slova velkého proroka v přeneseném smyslu.

Pokračování na další straně