Před vesnicí, kde před svatbou bydlela s matkou, to bylo dvacet minut ve svižném tempu. Cesta vedla přes březový háj a venkovský hřbitov. 

Na zem padal soumrak. Nina zrychlila krok. Najednou za sebou uslyšela kroky a brzy ji dohonil shrbený stařík. Vlídně ji pozdravil a šel vedle ní. Starý muž si všiml, že dívčiny oči jsou mokré od slz, a zeptal se, co se jí stalo. Jeho hlas byl klidný a soucitný. 

A Nina, nečekaně pro sebe, řekla neznámému o svém sporu s tchyní. Stařec nesouhlasně zavrtěl hlavou a řekl dívce, aby svou tchyni tvrdě neposuzovala. Její život s největší pravděpodobností nebyl sladký. To ovlivnilo její charakter. Pokud k ní ale přistoupíte s láskou, vše pochopí a přestane nadávat.   

Přestože byl starý muž laskavý a přátelský, Nina byla z jeho nehybného chladného pohledu nějak nepříjemná. A spěchala domů. Ale starý muž, než se s ní rozloučil, se na ni obrátil s prosbou, aby odnesla dopis jeho vnukovi Fjodorovi. Sám to prý nezvládne, protože potřebuje běžet ke svým přátelům pro peníze, které potřebuje na operaci jeho syna Fjodora. Potřebuje hodně peněz, a tak je vybírá od lidí, kteří jsou připraveni jim pomoci. Když dívka uslyšela štěkot psa, rozhlédla se, a když se otočila, stařec byl pryč. Nina měla v rukou jen jeho obálku.

Po příchodu do vesnice se dívka i přes pozdní hodinu dozvěděla od kolemjdoucího, kterého potkala, kde je ulice, kde bydlel starcův vnuk. Naštěstí to nebylo daleko. Na uvedené adrese Ninu potkala žena s uslzeným obličejem. Dívka jí okamžitě podala obálku. Žena byla velmi překvapená, a když zjistila, že dívka cestou do vesnice potkala Fjodorova dědečka, doslova ji vtáhla na dvůr domu.

Dívka se chtěla vrátit, ale cestu jí zablokoval obrovský, zlomyslně štěkající pes. A Nina musela Fedorovi a jeho ženě podrobně vyprávět o svém setkání se starým mužem a podrobně popsat jeho vzhled. Manželé nevěřili svým uším, protože dědeček zemřel. Ale před nimi ležel jeho dopis. Nějakou dobu se ji neodvážili otevřít. Zvědavost však zvítězila. Obálka se otevřela a vypadla z ní fotografie. Starý muž, který ji potkal na hřbitově, se podíval na Ninu, ale na fotografii byl mnohem mladší.

Fjodor se překvapeně podíval na fotku a pak přinesl rodinné fotoalbum. Rychle našel, co hledal. Byla to stejná fotografie jako ta v obálce. Fjodorova žena se pokřižovala, protože tento obrázek byl podle Fjodora v jediné kopii. Dům, ve kterém dědeček bydlel, vyhořel a zbyla po něm jen fotografie.  

Manželé byli úplně bezradní a nevěděli, jak rozumět poselství svého dědečka z onoho světa. 

Bylo pozdě a dívka spěchala domů. Cestu ale opět zatarasil pánův pes, který zároveň zuřivě štěkal.

Nina, která náhodou zakopla, spadla psovi přímo pod obličej. Ta se ale na dívku nevrhla, ale začala přívětivě vrtět ocasem a olizovat si ruce. Nina, aby vstala, omylem chytila ​​psa za obojek a stalo se, že při tom rozepnula řetízek, na kterém byl přivázaný. 

Pes vysvobozený z řetězu rychle běžel na vzdálený konec dvorku a začal tlapami rychle hrabat zemi. Dívka se chystala jít k bráně, ale pes na ni opět výhružně zaštěkal. 

Nina se spolu s Fjodorem a jeho ženou přiblížila k místu, kde pes kopal zemi. Už se vytvořila docela hluboká díra, na jejímž dně byla vidět malá krabička.

Když byl vyjmut, ukázalo se, že je to krabice. Jeho víko se snadno otevřelo. Když jsme se podívali dovnitř krabice, všichni zalapali po dechu. Byl až po okraj plný zlatých šperků. 

Pro radost se dvojice nezmohla ani na slovo. To bude stačit jak na operaci vnukovi, tak na studium na vysoké škole! Šťastný pár doprovodil Ninu domů. Jakmile zaklepala na dveře, otevřela se a na prahu stál Ninin ustaraný manžel. Už obtelefonoval všechny nemocnice, proběhl po celém lesíku.

Nina řekla všechno, co se jí stalo. Dívka se přitom přistihla, že si myslí, že už se na svou tchyni nezlobí. A když její manžel řekl, že si pronajme samostatný dům, řekla, že to není nutné. S tchyní se bude snažit udržovat dobré vztahy. 

Vztah tchyně a snachy je věčný problém s mnoha nástrahami. Vyřešit to je někdy těžké. Hlavní je ale pochopení a touha neproměnit svůj život a život svých blízkých v nepřetržitou noční můru. Dobrodružství, která se Nině stala, jí pomohla si to uvědomit. 

Zdroj:lunanews