Jeden z nejznámějších psychiatrů a otec psychoanalýzy Sigmund Freud svými poněkud kontroverzními a na svou dobu provokativními názory a tvrzeními zanechal v psychiatrii jako lékařském oboru velkou stopu.

Za Freudem zůstaly četné moudré věty, které dnes lidé používají, když si uvědomují různé vady lidské rasy kolem sebe.

Je zajímavé, jak se jeho názory vztahovaly na lidi doby, ve které žil, a jak jsou neméně použitelné i dnes. Jeden z nich, velmi zajímavý, také odkazoval na hloupé lidi. Freud jednou řekl:

„Prvním znakem lidské hlouposti je úplná absence studu.“

Proto, když se ocitnete v situaci, kdy vás překvapí něčí jednání nebo chování obecně, nebo vás něčí výroky či postoje ztrapní, měli byste okamžitě pochopit, s jakým člověkem máte co do činění.

Pokračování na další straně