Jak to je, musím vám říct trochu smutný příběh.

Moje máma zemřela před rokem, přímo uprostřed mých svatebních příprav. Den před svou smrtí mi dala tento balíček a řekla mi, abych ho neotevíral, dokud se nevdám.

Neměla jsem ponětí, o čem mluví, ale rozhodla jsem se ji poslechnout. Den její smrti byl nejhorší v mém životě. Nemoc byla silnější a vybrala si svou daň.

Neměla jsem velkou svatbu, byl to malý obřad. Když jsem se oženil, vzpomněl jsem si na ten balíček a šel ho otevřít.

Pokračování na další straně