Při renovaci domu doufáme, že nás nepotká nic neočekávaného. Tato rodina však ve svém domě objevila něco, co si vůbec nedokázala představit.

Rodina žijící v San Francisku byla šokována tím, co stavební dělníci objevili při renovaci jejich domu. Pod domem se nacházela rakev dostatečně velká pro malé dítě. Rakev měla skleněné víko a uvnitř bylo jasně vidět tělo dvouletého dítěte. Šokovaná rodina přemýšlela, čí by to mohla být dcera; o rok později vyšla pravda najevo. Rakev nalezená pod domem pocházela z 19. století. Rakev byla zcela zapečetěná a tělo dívky bylo velmi dobře zachovalé. Přes sklo bylo vidět její tvář a bylo vidět, že drží kytici květin.

Erica Kernerová, která žila v domě, kde byla dívka nalezena, kontaktovala policii a organizaci Zahrada nevinnosti, která pohřbívá neidentifikovaná těla a opuštěné děti. Erica uvedla, že v domě už léta slyšela něco, co znělo jako kroky, ale nikdy si nemohla být jistá. O těchto zvucích museli vědět i stavební dělníci.

Ukázalo se, že pozemek, na kterém byl dům postaven, byl až do 30. let 20. století hřbitovem. Poté byl pozemek přeměněn na obytnou zónu a všechny hroby byly přemístěny. Na rakev s dívkou se však zapomnělo. Organizace po dívce jménem Miranda pátrala a znovu ji pohřbila na jiném hřbitově. Stále však nevěděli, kdo dívka byla. A nadále pátrali po dívčině totožnosti.

S pomocí záznamů o hrobech a archivů místních hřbitovů organizace nakonec dívku identifikovala. Jmenovala se Edith Howard Cooková. Zemřela 13. října 1876, těsně před dovršením tří let věku. Příčina Edithiny smrti je nejasná, ale předpokládá se, že zemřela na infekční nemoc.

Bylo také zjištěno, že Edith měla žijící příbuzné. Její bratr byl vnukem Petera Cooka.“ Našel jsem příbuzného, kterého jsem nepoznal. Dívka se bohužel nedožila tří let.

Pokračování na další straně