Jedním z nejzvláštnějších okamžiků svatby je vždy čtení slibů, kdy si nevěsta a ženich říkají emocionální slova a romantické sliby, a vyjadřují tak svou lásku k sobě navzájem.

Nedávno jedna nevěsta zahrnula do slibů syna svého snoubence a celý svatební dav byl velmi dojat. Vanessa Lynch ( 30) se cítí velmi blízko k devítiletému Henrymu od chvíle, kdy potkala svého manžela.

„Slibuji, že tě budu milovat, jako bys byla moje vlastní, a nakonec slibuji, že budu nejlepší ženou tvého otce,“ dodal.

Vanessa chtěla, aby jejich svatba byla opravdu výjimečná, a tak svého manžela oslovila přímo 9letého syna svého manžela Henryho .

„Vím, že jsem tam nebyl v den, kdy jsi přišel na svět. Nebyla jsem tam u tvých prvních kroků a neslyšela jsem tvá první slova, ale slibuji, že jich bude mnohem víc poprvé, kdy tu pro tebe budu,“ přečetla Vanessa .

Henry a jeho otec Craig také začali plakat, tak dojatí, že si nemysleli, že Vanessa má pocit, že má pro svého nevlastního syna biologické dítě.

„Slibuji, že tě budu milovat, jako bys byl můj vlastní, a nakonec slibuji, že pro tebe budu nejlepší ženou tvého otce a nejlepší nevlastní matkou,“ dodal.

Vanessa řekla, že vždy chtěla , aby ji Henry přijal a nemluvil o ní jen jako o ženě, kterou si její otec vezme. Proto se rozhodl také ve svém slibu říci, jak je pro něj devítiletý chlapec důležitý.

Pokračování na další straně