Evoluce znamenala, že se mozek žen musí vyrovnat s přemírou povinností a nakonec pracovat rychleji. Podmínkou efektivní práce mozku je však spousta odpočinku, a to zajišťuje jeho spánek.

Z tohoto důvodu neurochirurgové upozorňují a doporučují ženám spát alespoň osm hodin denně. To se ukazuje jako nutné, protože ženský mozek pracuje nepřetržitě v „nouzovém režimu“ a je připraven běžet rychleji než mužský. Nedostatek odpočinku má za následek přetížení.

Vědecký výzkum potvrzuje, že ženy vyžadují více spánku než muži.

Závěry jsou zřejmé … Milé dámy, článek jasně ukazuje, že zítra byste měli déle spát a vaši pánové mají možnost dříve vstát a připravit snídani.

Zdroj:podaj