11–12

Vzrušiví, ale citliví lidé se rodí před polednem. Potřebují bezpečné útočiště, které není nikdy daleko. Nemají rádi, když dochází ke změnám. Doma se cítí dobře, ale v neznámém prostředí ztrácejí orientaci a panikaří.

12–13

Lidem narozeným mezi 12. a 14. hodinou vládne šťastná planeta Jupiter. Nemohou žít bez nových zážitků. Nové zážitky potřebují stejně jako vzduch. Často se pro ně stávají partnery cizí lidé, v důsledku čehož se jim celý život obrátí vzhůru nohama. Dynamická povaha Jupitera jim usnadňuje život, i když někdy trpí nedostatkem sebekázně. Nedokáže také odolat tomu, aby někoho nedotlačil až k hranicím jeho možností. Když máte příležitost se s někým setkat nebo obdržet novinky, dejte mu to vědět. Budou mít velkou radost.

13–14

Tito lidé si musí uvědomit důsledky svých činů a je jim jedno, že pravidla určuje někdo jiný. Měli by se snažit být spravedlivější a občas se upřímně omluvit. Lidé se s nimi rádi stýkají. Ať se děje, co se děje, je mnohem lepší být v blízkosti lidí narozených mezi 13. a 14. hodinou než nebýt v jejich blízkosti vůbec.

14–15

Zrozenci Pluta okolo sebe šíří neklid. Jsou to složité osobnosti a v životě musí překonávat obtížné překážky. Při řešení dlouhodobých problémů se často hroutí a ztrácejí víru, že se vše vyřeší. Jejich vnitřní stav je jakousi celoživotní vnitřní sportovní výzvou. Od přírody však mají silnou vůli, jsou houževnatí a vášniví. Je lepší stanovit jim realistické cíle a ukázat jim cestu, jak se k nim dostat, než je házet do vody, aby se naučili plavat jen proto, že sami nemají rádi nebezpečí.

15–16

Ambiciózní lidé riskují a snadno se nechají ovlivnit většinou. Často přicházejí o peníze, protože si riziko jejich ztráty uvědomí příliš pozdě. Ke svému přežití potřebují harmonii a rovnováhu, která uklidňuje a harmonizuje jejich rozporuplnou a složitou povahu. Jakmile se do někoho zamilují, mohou si k němu udržet náklonnost po mnoho let.

16–17

Venuše, planeta lásky a manželství, dává lidem narozeným mezi 16. a 17. hodinou touhu najít ideálního partnera a uzavřít legální manželství. Stručně řečeno, tito lidé jsou buď velmi osamělí, nebo nějakým způsobem rozvedení. Jejich nekonečná nebo posedlá touha po lásce se často mění v obavu, že osoba, s níž jsou právě zasnoubeni, nemusí být tou pravou, s níž mají být. To není snadné a vede to k mnoha bolestným zkušenostem. Venuše vám však dává schopnost snadné komunikace, přirozený takt, empatii a také velmi plynulou a uvolněnou komunikaci.

17–18

Čestné a nepoctivé typy s pevnými zásadami, které neuznávají stereotypy a nekonvenční pravidla. Vždy se snaží něco zlepšit. Vynalézaví, talentovaní a velmi oddaní své práci, které nevede plat, ale radost z tvorby.

18–19

Merkur, planeta myšlení, se odráží v povaze každého člověka narozeného mezi 18. a 20. hodinou. Tato situace je však poněkud odlišná od těch, kteří se narodili brzy ráno pod vládou téže planety. Tito lidé jsou mimořádně tvrdohlaví. Po celý život musí často hledat správnou cestu ze slepých uliček a bezvýchodných situací. Nikdy se nevzdávají.

19–20

Pro partnery narozené mezi 19. a 20. hodinou není nadměrná touha příliš příjemná. Mají totiž tendenci být velmi věrní, až fanatičtí ve všem, co se jim líbí, ať už jde o náboženství, stravu nebo koníčky. Ke všemu je třeba přistupovat rozumně, se zdravou skepsí. Měli by se také vyvarovat přílišného využívání ze strany přátel a kolegů, kteří chtějí takové lidi využít pro své sobecké cíle.

20–21

Slunce svými paprsky vneslo do života lidí narozených od osmé večerní punc romantiky. Bez ní prostě nemohou žít. Milostná dobrodružství jsou smyslem jejich života. Nesnášejí tupou každodenní rutinu a práci, raději žijí v příjemně nekonečných změnách, které jim přinášejí potěšení. Lesk je baví, inspiruje, budou se chtít předvádět na jevišti života nebo před televizními kamerami. Líbit se jim bude i jakákoli veřejná profese. Budou se tu cítit jako ryby ve vodě, protože k nim budou směřovat pohledy okolí.

21–22

Tihle lidé většinou se svou slunnou povahou vyjdou s každým, děti a zvířata nevyjímaje. Jsou také obvykle všude vítaní. Jsou tvořiví, cílevědomí a svědomití. Jejich přednost je schopnost včas odhalit problém a vyřešit ho.

22–23

Vstupujeme do období, kterému dominuje Měsíc. Lidé narození v tomto ročním období jsou plní vitality a rádi přemýšlejí o filozofických otázkách, ale nikdy se necítí zcela uspokojeni. Navenek působí klidně, ale uvnitř je vždy čeká velký nával emocí. Emoce mohou explodovat, zejména když někdo zpochybňuje duchovní svět.

23–24

Ti, kteří se narodili hodinu před půlnocí, hledají klid a pomalu, ale jistě budují kariéru. Téměř bez výjimky dosahují úspěchu po čtyřicítce. Mají však štěstí v soukromém životě, s partnerem je pojí silné citové pouto a v manželství jsou obvykle stabilní a šťastní.