Zkontrolujte peněženky, obálky a pokladničky, zda nejsou majiteli vzácných bankovek, které mohou mít hodnotu stovek tisíc korun.

Mnoho lidí nevědomky vlastní předměty, bankovky a mince, které mohou mít velkou hodnotu. V důsledku toho často přicházejí o velké množství majetku tím, že se zbavují nepotřebných předmětů nebo je prodávají za malé částky. Každý si proto musí před prodejem předmětu ověřit, zda má hodnotu. Totéž platí pro měnu, která je vzácná a může mít mnohonásobně vyšší hodnotu než její nominální hodnota.

Česká koruna existuje již více než čtvrt století. Méně známá je skutečnost, že v současné době je v oběhu téměř 600 miliard korun, z toho přes 576 miliard korun v papírových penězích. A v rámci této měny se lze setkat s předměty v hodnotě mnohonásobně převyšující jejich nominální hodnotu. Mince i bankovky jsou trochu jiné a zvláštní než ty běžné.

Pokračování na další straně