Každý ví, že každý, kdo má zhoubný nádor, má velkou šanci, že nebude žít měsíce ani roky. Existuje ale ještě jedna nemoc, která vyžaduje více obětí než rakovina a jejíž příznaky se objevují 5 let před jejím výskytem, ​​a varují tak osobu před nebezpečím.

Tato nemoc není ničím jiným než  idiopatickou plicní fibrózou , která, přestože je vzácná, je stále častější a většinou postihuje muže.

Onemocnění je způsobeno zánětem způsobeným činidlem, které se vyvíjí v plicní tkáni, přesně mezi vzduchovými vaky a kapilárami. To má za následek akumulaci pojivové tkáně a menší a menší plochu dýchacího povrchu v plicích.

Je registrována jako velmi závažná nemoc, protože  je nevyléčitelná a  konkrétní příčina není známa , existuje pouze podezření, že za ní mohou být určité nebezpečné vlivy na životní prostředí.

Pokračování na další straně