Astrologie nám často poskytuje zajímavý vhled do lidské povahy a odhaluje, jak znamení zvěrokruhu ovlivňují naši osobnost, silné a slabé stránky. Podle astrologických výkladů jsou některá znamení známá svou empatií a soucitem, zatímco jiná mají tendenci mít potěšení nebo se radovat z neštěstí a utrpení druhých. Tento jev není odrazem čistého hněvu, ale složité interakce mezi osobností, emocemi a hlubšími psychologickými mechanismy.

Zde jsou znamení zvěrokruhu, která si nejvíce užívají utrpení jiných lidí.

Štír

Štíři jsou známí svou intenzitou a vášní a také touhou po pomstě. Kvůli svým hlubokým citům neumějí odpouštět a zapomínat na křivdy. Radost Štírů z utrpení druhých často pramení ze smyslu pro spravedlnost a touhy pomstít minulé křivdy. Jedná se však spíše o odraz citové vyrovnanosti a touhy po spravedlnosti než o skutečnou touhu po utrpení druhých.

Pokračování na další straně