Střelec

Střelci se často potýkají s nečekanými situacemi způsobenými smůlou a pravděpodobně tuto tendenci zachytili ve své osobnosti. Uniká jim spousta důležitých věcí, jsou pozdě v plnění závazků a často věci pokazí.

To může ohrozit vaše cíle a vztahy. I když mnohé nelze ovlivnit, je důležité věnovat všemu trochu více pozornosti, aby se vám smůla nepletla do cesty.

Ryba

Trávit většinu času „ve svém vlastním světě“ je součástí osobnosti Ryb, které mají tendenci velmi snadno unikat ze svého prostředí. Jde totiž o extrémně citlivé osoby, které se občas potřebují zbavit cizích problémů.

Odpoutanost od reálného světa však může přitahovat komplikované situace prodchnuté smůlou. Život s hlavou v oblacích může znamenat pád, proto je důležité, aby se Ryby naučily správně vyvažovat své pudy.

Panna

Panny musí vždy tvrdě pracovat, aby udržely svůj život co nejstrukturovanější. Ne vždy však věci jdou podle plánu. Proto tito lidé mnohokrát zjistí, že navzdory jejich nejlepšímu úsilí se zdá, že nic nejde.

Může to být proto, že procházejí těžkým obdobím, obvykle kvůli jejich tendenci předávat kontrolu ostatním. Je důležité, aby analyzovali situaci a možná změnili strategii.