Prvního dne Bůh stvořil krávu a řekl jí:

Prvního dne Bůh stvořil krávu a řekl jí:

„Budeš trávit všechny dny na poli, dávat mléko, krmit svá telata a farmářovu rodinu. Za to vám dávám život 60 let.“

„Proč mám 60 let tak pekelný život!“ – rozhořčila se kráva, – „Mně stačí dvacet a zbylých čtyřicet si nech pro sebe!“ A Bůh souhlasil.

Druhého dne Bůh stvořil psa a řekl jí:

„Vždy budeš sedět u brány svého domu a štěkat na každého, kdo projde kolem.“ Dávám ti život 20 let.

„Hmm, moc na štěkání,“ rozčiloval se pes, „budu mít dost na deset let a zbytek si vezmu zpátky…“

Bůh opět souhlasil.

Pokračování na další straně