Ryba
Od raného dětství na ně padá celá hromada různých nemocí. Nechtějí ale, aby blízcí lidé projevovali
lítost, soucit, považovali je za bezcenné a nemocné, a tak všechny neduhy všemožně skrývají a nechodí
k lékaři, aby neprozradili svá tajemství.
Tuto předpověď byste si neměli brát osobně, protože každý člověk má svou vlastní cestu a astrologie je
nepřesná věda.

1
2