Rozdíl 5 let

Jste si velmi podobní. Jsou si podobní v životních principech, podobní v chápání odpovědnosti, což přispívá k snadnějšímu vzájemnému přizpůsobení, spojuje vás a stabilizuje.

Rozdíl 6 let

Máte jiný světonázor. Často mohou vzniknout spory. Na druhou stranu můžete svému partnerovi ukázat svět z druhé strany. Tento rozdíl je příznivější než rozdíl mezi partnery za tři roky.

Rozdíl 7 let

Obtížné vztahy, tvrdé broušení, jiné životní rytmy, jiné chápání odpovědnosti, čas.

Rozdíl 8 let

Máte harmonický vztah. Rytmus života je jiný, takže věkový rozdíl je citelný, ale vaše úroveň optimismu, aspirací a světonázorů je na stejné úrovni. Takové páry mají velmi často pocit, že potkali spřízněnou duši.

Rozdíl 9 let

Rozporuplný pár. Mohou nastat konflikty založené na ideologických názorech.

Rozdíl 10 let

Harmonické vztahy. Máte podobný životní rytmus, jste stejně zodpovědní. Máte podobný, ale odlišný světonázor. Je pro vás jednodušší najít body pro společný rozvoj. V každodenním životě to bude také pro vás jednodušší, protože jeden z vašich partnerů je dospělý a druhý sdílí jeho principy. Proto má dvojice lehkost a malé množství konfliktů.

Zdroj:1001post.com