2.

– Nyní si vezměte svůj notebook a zapište si vše, co se stalo v 202w. rok za to, za co jste vděční a oslavujete každý okamžik, ať ve vašem srdci znovu probudí radost. Připomeňte si všechny ty úžasné věci a radujte se z nich. Čím více jsme vděční za dobré věci, tím více dobrých věcí přichází do našeho života. Zavřete oči a dopřejte si pocit štěstí.

3. Představte si přání, které prospěje nejen vám

– Nejvíce se při novoročních předsevzetí a přání zaměřujeme na sebe, ale letošním posláním budiž to, že chceme, aby realizace našeho přání přinesla dobro i druhým. Udělejte si přání, které zlepší váš život a život jednoho nebo více lidí kolem vás. Každý máme v životě někoho důležitého – partnera, děti, přátele, rodinu… Když jsou šťastní oni, jste vy a naopak.

4. Vizualizujte

– Vezměte si papír a na prázdnou stránku si zapište a podrobně popište své novoroční přání. Dobrý způsob, jak si zapsat všechna svá přání, je zamyslet se nad tím, co chcete udělat, jaké kroky podniknout, aby se to splnilo. Můžeme se tak motivovat k dosažení toho, o čem sníme, a zaměřit se na rozvoj. Každý krok k cíli je pro dnešek úspěchem, každé vynaložené úsilí a energie se vyplatí. Věřte, že přání se plní!