Když šla Liz jednoho večera na procházku po pozemku, slyšela ze stodoly podivné zvuky. Podívala se dovnitř a měla co vidět! Okamžitě vytáhla telefon a začala nahrávat…

Liz Rajan má velkou vášeň: koně! V USA má obrovský kus země, kde žije se svými koňmi. Přestože jsou všichni koně vychováváni s velkou péčí a láskou, většinu času tráví v přírodě.

Sedm jejích koní po večeři leželo unavených z procházky, ale všichni kromě jednoho vydávali určité „zvuky“, které, jak víme, lidé dokážou vydávat po dobrém jídle z fazolí.

Pokračování na další straně