Je nemožné spočítat počet článků postulujících poškození coly na lidském těle. Ve skutečnosti je těžké rozpoznat kapalinu, která snadno koroduje maso, jako neškodnou.

Někteří řemeslníci dokáží vyčistit rzi od kovů colou, umýt nádobí a dokonce vyčistit toalety.

Ten, mimochodem, byl pro oslavenou sódu úspěšný stejně dobře jako toaletní kachna!

V tomto experimentu však nikdo nepodnikl takové zoufalé kroky.

Muž jednoduše nalil mléko do koly a nechal láhev chvíli na pokoji. Doslova o hodinu později došlo u nápoje k úžasným změnám …

Pokračování na další straně