Ne každý si uvědomuje, jak důležitá je vnímavost v našem každodenním životě. Nejde jen o schopnost rychle si všimnout malých prvků, ale také o schopnost analyticky a reflexivně myslet. Vnímavý člověk je někdo, kdo nejen vidí, ale také analyzuje a rozumí tomu, co vidí. Představte si, kolik můžeme získat tím, že budeme více přítomní a uvědomělí v daném okamžiku. Najděte si chvilku na cvičení, které dobývá internet!

Formování vnímavosti – nejen pro detektivy

I když si můžeme myslet, že vnímavost je vrozený talent, ve skutečnosti je to dovednost, kterou lze a stojí za to rozvíjet. Hry s přizpůsobením tvaru, koncentrační cvičení a meditace všímavosti jsou jen některé z nástrojů, které pomáhají zvýšit naši bdělost. Navíc každodenní pozorování okolí, ať už při chůzi nebo jízdě MHD, se může stát malým tréninkem pro naše oči a mysl.

Pokračování na další straně