Kdo měl pravdu?

Jakmile se záznam dostal na internet, způsobil téměř okamžitě skutečnou bouři. Uživatelé internetu začali přemýšlet: kdo měl pravdu? Někteří bránili řidiče, zatímco jiní – matky. Měl by řidič čekat, až se chodci dostanou na chodník? Portál o2 se rozhodl zaměřit se na tuto záležitost.

Jak se můžeme dočíst v zákoně o silničním provozu z 25. února, řidič musí učinit veškerá předběžná opatření, ale neříká se v něm, že chodci musí vstupovat na chodník.

Čl. 26: a) odst. 1 zní: Řidič vozidla, přibližující se k přechodu pro chodce, je povinen postupovat velmi obezřetně, snížit rychlost tak, aby na tomto přechodu nebo vjezdu na něj chodce neohrozil a na tomto přechodu nebo vjíždění na tento přechod chodci dal přednost přechod, s výhradou odstavce 1a. „,

Někteří si jistě budou myslet, že je zřejmé, že řidič mohl pokračovat, protože chodci opustili jeho část silnice a že nevadí, že ještě nevystoupili na chodník. Záležitost však není tak jednoduchá. Když se auto rozjede, chodec uslyší vrčení motoru a je téměř nucen zrychlit. Proto?

umění. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích: 23) vzdát se priority – zdržet se provozu, pokud by provoz mohl donutit řidiče změnit směr nebo jízdní pruh nebo výrazně změnit rychlost, chodce – zastavit, zpomalit nebo zrychlit tempo a osoba pohybující se pomocí zařízení napomáhající pohybu – zastavit, změnit směr nebo výrazně změnit rychlost.

ZDROJ: O2.PL

1
2