Winstonu Howesovi bylo pouhých 53 let, když po 33 letech šťastného manželství ztratil manželku Janet. Když se pár v roce 1962 vzal, přestěhovali se na farmu do Anglie poblíž města Storud a o pár let později se narodili první chlapci.

Bohužel Janet odešla velmi brzy a náhle kvůli srdečnímu selhání. O ne více než 2 desetiletí později byl Winstonův les, vysazený na počest jeho manželky, úžasným překvapením pro muže s horkovzdušným balónem.

Na památku manželky truchlícího manžela vytvořil uprostřed tříhektarového lesního porostu mýtinu ve tvaru srdce pokrývající zhruba půl akru, jejíž vrchol ukazuje směrem k domu jeho bývalé manželky.

Winston, který má v současné době farmu o rozloze 45 akrů, uvedl, že památník vytvořil několik měsíců po smrti své ženy.

Pokračování na další straně