Na internetu se nedávno objevily policejní záběry z polského města Lubuski. Rodiče se z nich mohou poučit o nebezpečí, které na jejich děti čeká na ulicích a hřištích. Policie chce, aby děti byly neustále pod dohledem a pod dohledem. Stejně tak by měly být informovány o kontaktu s cizími lidmi a o tom, co by nikdy neměly dělat.

Policista připomíná, že na začátku školního roku může v životě dítěte nastat mnoho situací, které jsou spojeny s velkým nebezpečím a mohou vyústit ve velké tragédie. Je dobré si to uvědomit, protože mnoho rodičů na to vůbec nemyslí. Jak však víme, v dnešní společnosti se může stát cokoli a my musíme své děti naučit, jak odolávat nástrahám a zůstat v bezpečí. K tomu je třeba s dětmi mluvit a vše jim podrobně vysvětlit.

Policie se rozhodla zaměřit na velmi důležitou problematiku únosů dětí. Je velmi důležité, aby děti věděly, že i když jim cizí člověk řekne, že má něco hezkého nebo dobrého a že jim nechce ublížit, neměly by mu věřit. Proto policie pořídila videozáznam holčičky houpající se na houpačce na dětském hřišti. Krátce poté k dívce přistoupí muž s dárkem a přemlouvá ji, aby šla s ním. Poté dívku přinutil nastoupit do svého auta a zamkl ji v něm. K podobným incidentům bohužel dochází často.

Pokračování na další straně