Nadměrná hygiena obvykle přináší více škody než užitku. To však neznamená zanedbávání běžných hygienických návyků (např. mytí rukou po použití toalety), které chrání před přenosem různých infekčních onemocnění. Odborníci mají v otázce hygieny jasno. Příliš mnoho čehokoli není dobré. Kontakt se špínou a alergeny je nezbytný i pro lepší vývoj imunitního systému.

Čištění a dezinfekce jsou dnes důležitější než kdy jindy. Děti si již nemohou volně hrát v přírodě a rodiče jim již nedovolí válet se v blátě nebo hrabat v kalužích. Rodiče tak činí z obavy o své děti nebo z pohodlnosti. Ve skutečnosti však rodiče svým dětem škodí. Život ve sterilním prostředí, kde děti nejsou vystaveny běžným mikroorganismům, se odráží ve zvyšujícím se počtu dětí trpících alergiemi, ekzémy, potravinovou intolerancí a dalšími imunitními problémy.

Někteří lékaři doporučují vlastnit psa nebo kočku jako pojistku, že se u dětí trpících ekzémem v budoucnu nevyvine astma. Vystavení alergenům od útlého věku, přibližně do tří let, může snížit riziko vzniku alergie u dítěte. Nechtějte po dětech, aby si myly ruce pokaždé, když si je zašpiní, a nepřehánějte to. To potvrzuje i vědecká studie zveřejněná na webu ResearchGate. Naučte děti základům hygieny a pomozte jim rozlišovat mezi „čistou špínou“ a „potenciálně infekční špínou, kterou je třeba umýt“.

Pokračování na další straně