Bylo to neuvěřitelně klidné.
Na operačním sále však nebyl sám. Byl tam s ní ještě někdo další. Nikdy předtím jsem ho neviděl, ale měl jsem pocit, že ho znám. Nemluvili spolu, jen si četli myšlenky. Scott slyšel všechno, co říkal doktor, ale neslyšel, jestli něco říká ten vedle něj. Když mě s tou osobou táhli přes operační sál, řekli mi, že je čas odejít. Ale bylo mi řečeno, abych se neohlížel.

Pak jsem najednou stál na poli a ta osoba byla stále se mnou. Na druhé straně viděl krásnou louku s neobvyklými stromy a velmi pestrobarevnými polními květinami. Scott říkal, že něco tak krásného ještě nikdy neviděl. Ale tady ho jeho přátelé opustili. Byl to neuvěřitelně klidný zážitek. Najednou se před ním objevil velký objekt podobný mraku a najednou se mu před očima promítl celý jeho život.