Muž slyšel zvláštní zvuky vycházející z opuštěného domu, ale nečekal co tam najde…

Jednou večer, když se muž vracel domů z dlouhé procházky, uslyšel ze starého opuštěného domu zvláštní zvuky. Rozhodl se podívat dovnitř, aby zjistil, co to je. Když otevřel dveře, uviděl mladou dívku sedět na zemi a plakat.

Byla špinavá a měla roztrhané šaty i její tvář byla špinavá a uplakaná. Muž se jí zeptal co stalo se a dívka mu řekla, že se ztratila a neumí najít cestu domů. Ukázala mu mapu, kterou našla v domě, ale byla příliš stará a neuměla se v ní zorientovat.

Muž se rozhodl dívce pomoci. Vzal mapu a ukázal jí jak ji používat, pak vzal dívku za ruku a vedl ji do města, ukazujíc její cestu, nakonec našli i její dům.

Pokračování na další straně