Nyní můžete zjistit, zda máte příliš mnoho nebo příliš málo sexu.

Nejsme si stejní: jsou ti, kteří mají dost 2 mladých lidí týdně, jiní by to potřebovali každý den. Kinsey Institute provedl studii o tom, jak často lidé v průměru sexují:

18-29: V průměru 112krát ročně

30-39 let: v průměru 86krát ročně;

40–49 let: v průměru 69krát ročně.

Pokračování na další straně